Mindfulness - hyväksyvä läsnäolon taito


Mindfulness, hyväksyvä läsnäolon taito, tarkoittaa tietoista valintaa osata pysähtyä ja keskittyä tähän hetkeen. Elämme helposti joko tulevaisuutta tai menneisyyttä mutta ainoa, joka meillä on, on nykyisyys. Nykyisyydessä eläminen edellyttää taitoa olla läsnä itselle, läheisille, muille ihmisille ja ympäristölle.

Mindfulness taidot auttavat havaitsemaan nykyhetken ja elämään siinä. Tunnetaidot lisääntyvät ja harjoittelun myötä on mahdollista oppia uusia ajatusmalleja ja suhtautumistapoja sekä itseä että muita ihmisiä kohtaan.

Mindfulness taitojen kautta sinulle on mahdollisuus lisätä elämäniloa, mielenrauhaa ja tasapainoa. Tutkimukset kertovat, että mindfulness vaikuttaa myönteisesti myös stressin hallintaan, masennukseen sekä kivun kanssa elämiseen. Lisäksi on todettu, että kun mindfulness asenne voimistuu, tulee lisää tilaa myönteisille tunteille ja kokemus elämän mielekkyydestä ja omasta energisyydestä vahvistuvat.

Intuitican kursseilla mindfulness -läsnäolon taitoon yhdistyy myös ratkaisukeskeinen ajattelutapa, ts. vahvistetaan sitä, mikä jo toimii ja keskitytään vahvuuksiin heikkouksien sijasta.