Mindfulness valmennusta työyhteisöille ja tiimeille


Mindfulness on tullut ja tulossa yhä vahvemmin osaksi työyhteisöjen ja tiimien kehittämistä. Kiireisessä ja kuormittavassa työelämässä itsen ja omien voimavarojen tunnistaminen ja tiedostaminen on tärkeää. Mitä paremmin kykenee tunnistamaan kehossaan olevat tuntemukset ja mielessään olevat ajatukset, sitä paremmin mm. löytää uusia toimintatapoja ja ratkaisuja myös kuormittavissa työtilanteissa. 
 

Mindfulness -asenteen lisääntyessä voit olla työelämässäsi läsnä rennommin ja voit löytää uuden suhteen ajatuksiisi, tunteisiisi ja kehoosi. Huomaat, että vähemmän voi olla enemmän.

Työyhteisöille ja tiimeille suunnatut mindfulness valmennukset ovat tyypillisesti kestoltaan 6-8 viikkoa sisältäen neljä yhteistä 2 tunnin mittaista valmennusta, paljon keskustelua ja mindfulness harjoittelua yhdessä. Valmennuksiin kuuluu olennaisesti myös tapaamisten välillä tehtävät noin puolen tunnin päivittäiset itsenäiset mindfulness harjoitukset, joissa tukena on cd. 

 

Mindfulness valmennusten hyötyjä työyhteisöille ja tiimeille ovat mm. 

  • läsnäolon lisääntyminen, on oikeasti läsnä tässä ja nyt
  • vuorovaikutuksen paraneminen, aitoa toistensa kuuntelua ja tilanteiden hyväksymistä sellaisena kuin ne on ja helpottaa uusien ratkaisujen ja vaihtoehtojen huomaamista
  • vahvistaa epävarmuuden sietokykyä, tärkeää muuttuvassa ympäristössä
  • lisää myönteisiä tunteita ja vahvistaa työmotivaatiota. 

Palautetta aikaisemmista työyhteisöjen mindfulness valmennuksista:

  • Vahvisti uskoani mindfulnessiin, aion käyttää sitä
  • Parasta olivat harjoitukset ja rauhoittuminen
  • Vahvistusta omalle tavalle toimia
  • Keinoja hiljentymiseen hektisen arjen keskellä
  • Voimaantuminen, pysähtyminen miettimään, miten hyvin asiat ovat
  • Herätti ajatuksia

 

Kysy lisää työyhteisöjen ja tiimien mindfulness valmennuksista tästä.