2000-luvun johtaminen perustuu 1900-luvun alun teorioihin! Ympäristö, ihmiset, toimintatavat, tavoitteet, arvot ja arvostukset ovat muuttuneet ja muuttuvat koko ajan mutta hyvin usein johtamisessa nojaudutaan edelleen 1900-luvun aluen teorioihin.

 

Ihmismäinen johtaminen ja esimiestyö on kokonaisvaltaista 

  • hyvää ihmisten johtamista, josta seuraa että asiat tulevat tehdyiksi
  • aitoa, rehellistä, kuuntelevaa, ymmärtävää, oikeudenmukaista
  • ihminen ei ole resurssi vaan mahdollisuus
  • oma asenne vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin ja kulttuuriin.

Valmennuksella autamme sinua oivaltamaan, millainen 2010-luvun johtaja ja esimies haluat olla. Mikä on sinun potentiaalisi ja miten sitä parhaiten käytät. Lähestymistapamme on ratkaisukeskeinen ja käytännönläheinen: emme opeta tai kouluta vaan autamme sinua oivaltamaan itsellesi tärkeät asiat.
 

Käytämme valmennuksessa mm.

  • ratkaisukeskeistä keskustelua ja oivaltavia kysymyksiä
  • mindfulness-harjoituksia
  • projektiivisia tehtäviä
  • NLP-tekniikoita

joilla voit syventää ja avartaa omia näkemyksiäsi, toiveitasi ja tarpeitasi.
 

Valmennusprosessi räätälöidään sinun tarpeitasi vastaavaksi. Tyypillinen kesto on 5-10 tapaamista noin kahden viikon välein, yksi tapaaminen on tunnin mittainen.

 

Kysy lisätietoja.