TYÖNOHJAUS

 

Työnohjaus auttaa tarkastelemaan ja kehittämään omaa työtä

 

Työnohjaus on jatkuvan ammatillisen kasvun ja työn laadullisen kehittämisen väline. Tutkimusten mukaan työnohjaus vaikuttaa käytännön työhön parantamalla työn laatua ja lisäämällä työnohjattavien työhyvinvointia. Työnohjausta voidaan ajatella erityisesti omassa työssä oppimisena. Siinä kehitetään omaa työskentelyä tarkastelemalla toimintaa ja sen seurauksia sekä melko luovallakin tavalla etsimällä uusia näkökulmia työn tekemisen kehittämiseen. 

Työnohjaus pohjautuu keskusteluun ja toiminnallisiin menetelmiin. Tavoitteena on tarkastella ja keskittyä työhön, perustehtävään, työrooleihin ja työn rakenteisiin, myös haasteisiin ja mahdollisuuksiin. 

Ratkaisukeskeisessä työnohjauksessa hyödynnetään ratkaisukeskeisyyden peruselementtejä:

  • työnohjattava on aktiivinen osallistuja ja tuo tarkasteluun itselle ja omalle työlle tärkeitä aiheita
  • lähtökohtana on ohjattavan kokemukset ja tavoitteet työssään, työnohjauksen tilaajan tavoitteiden kanssa sopusoinnussa
  • työnohjaaja on aktiivinen ja huolehtii siitä, että toiminta kulkee yhdessä sovittujen tavoitteiden suunnassa. 

Annamme työnohjausta yksilöille, ryhmille ja koko työyhteisöille. Etukäteen selkeästi määritellyt tavoitteet auttavat siinä, että työnohjaus kulkee toivottuun suuntaan; tavoitteita voidaan toki prosessin kuluessa tarkentaa ja tarkistaa.

Työnohjauksen kesto vaihtelee muutamasta kuukaudesta jopa pariin vuoteen. Tapaamisia on muutaman viikon välein, yksi tapaamiskerta on 1-2 tunnin mittainen. 

Työnohjaus on luottamuksellista, koulutettu työnohjaaja auttaa ohjattavaansa itse löytämään vastauksia mutta työnohjaaja ei anna valmiita ratkaisuja tai ohjeita.

Kysy lisää ja pyydä tarjous tästä.