Työyhteisön ja tiimin valmennus kohti uutta suuntaa

 

Yrityksen menestyminen on sidoksissa työyhteisön positiiviseen toimivuuteen ja selkeään tavoitteeseen. Ylhäältä alaspäin johtaminen, rationaalisuuden korostus, rutiiniluonteisuus ja paikallaan oleva systemaattisuus  - näistä aika on mennyt ohi  - ja tilalle on tullut tai tulossa innovatiivisuus, elämyksellisyys, kumppanuus, vuorovaikutus, yhteinen tekeminen ja samalla yksilöllisyys ja joustavuus.
 

Tavoitteen ja tuloksellisuuden kannalta ’uusi maailma’ voi tuntua haasteellisilta, sillä usein ollaan ns. pinnan alla olevien asioiden kanssa tekemisissä. Esiin tullakseen ne edellyttävät lähestymistapoja, joissa työyhteisen tai tiimin sekä yhteiset että yksilölliset tunteet, unelmat ja tarpeet tunnistetaan, tiedostetaan ja toimintaa kehitetään nämä huomioiden.
 

Työyhteisö, tiimit ja unelmat - mahdoton yhtälö? Kaikilla niin yksilöillä kuin ryhmillä on unelmia, tosin harva rohkenee uskoa, että unelmista voi tulla totta. Kuitenkin juuri unelmat vievät eteenpäin ja kehittävät meitä ihmisinä ja organisaatiotoimintana: monen yrityksen menestystarinan takana on ollut joko yhden tai useamman ihmisen unelma!
 

Asiakkaidemme kokemuksia valmennuksistamme:

  • Valmennuksessa parasta oli, että se antoi intoa ja voimaa työhön, uskoa tulevaisuuteen

  • Parasta antia oli ajattelu, meditaatio, syventyminen ja pysähtyminen ajatteleema

  • Parasta oli huomata ja havahtua, että unelmani koskettavat elämän perusasioita eivätkä ole pinnallisia ja että minulla on paljon niitä asioita tällä hetkellä, mistä unelmoin ja mitä pidän tärkeänä.

 

Usko unelmiin myös työyhteisössä ja tiimeissä -  ole yhteydessä ja pyydä tarjous!